:: Uttaradit Technical College :: Imagination is more important than knowledge. :: Service Mind ::
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
ตำแหน่งที่ตั้งวิทยาลัยฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
งานทวิภาคี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 557  
เข้าชมปีนี้ : 1,805  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 2,634  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 32 ครั้ง] การลงชื่อขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 51 ครั้ง]
การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร้จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 25 ครั้ง] การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา [อ่าน : 16 ครั้ง]
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันทหาร [อ่าน : 46 ครั้ง] รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมการควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC [อ่าน : 94 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ครูสายฝน ซาทรง  [อ่าน : 77 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัส 3001-2001 ครูสายฝน ซาทรง ..... (อ่านต่อ)
ผลงานวิชาการของครูผู้สอน-ปีการศึกษา-2558  [อ่าน : 178 ครั้ง]
       ผลงานวิชาการของครูผู้สอน-ปีการศึกษา-2558 ..... (อ่านต่อ)
ผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์-ของนักศึกษา-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2558  [อ่าน : 140 ครั้ง]
       ผลงานนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์-ของนักศึกษา-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2558 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
คณะกรรมประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม มินิมาราธอน ต้านภัยยาเสพติด 59
วันคริสมาสต์ 58
ดูรายการทั้งหมด  
 
MN_ฝ่ายวิทยาลัย
  MN_ฝ่ายวิชาการ
  MN_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  MN_ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  MN_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จัดการขู้อมูลสาขาวิชา
  MN_แผนกวิชาช่างยนต์
  MN_แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  MN_แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  MN_แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  MN_แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  MN_แผนกวิชาการก่อสร้าง
  MN_แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  MN_แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  MN_แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
  MN_การอาชีพพิชัย
  MN_งานทวิภาคี
  MN_พัสดุกลาง