กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เครื่องหยอดข้าวโพดในร่องโดยใช้แรงงานคน

ชี่อโครงงาน เครื่องหยอดข้าวโพดในร่องโดยใช้แรงงานคน
ผู้จัดทำ 1.นายบัณฑิต จงแพร สมพ2/1 เลขที่8 2.นายสิทธิชัย วันเอก สมพ2/1 เลขที่13
ครูที่ปรึกษา 1อ.ประจิม มูลแสน 2อ.ดำเนิด สอนสารี 3อ.มนตรี มีจู 4อ.อิทธิ จันทร์บรรนทัด
งบประมาณ 3000
แหล่งที่มาของงบประมาณ ส่วนตัว
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

กลับไปยังรายบอร์ด