กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

การสอบวิชาโครงการ ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

การสอบวิชาโครงการ ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตามที่ฝ่ายวิชาการได้จัดสอบวิชาโครงการ ระดับ ปวส.2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ต้องขอขอบคุณ อ.ประจิม มูลแสน (หัวหน้าแผนก) และครูผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมการสอบประกอบด้วยท่านรองฯสรศิลป์  ศรีสุข , อ.ชาญวิน  เหล็กกล้า ,  อ.สมเกียรติ คำเพ็ง และที่น่าภาคภูมิใจและได้รับคำชมเชยเป็นอย่างยิ่งก็คือตัวนักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนถึงแม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ครูในฐานะผู้ควบคุมก็ยอมรับในความตั้งใจของนักศึกษาได้ และให้โอกาสลูกศิษย์เสมอเพราะการเรียนคือการได้ฝึกหัด ได้ทำบ่อย ๆ เพื่อหาประสบการณ์ขณะเป็นนักศึกษานั้นจำเป็นต้องให้โอกาส  อดทนรอคอยผลผลิต ถึงจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะอยู่บ้างก็ตามแล้วทุกอย่างจะออกมาสวยงามและสมบูรณ์ในที่สุด!
ข้อเสนอแนะ
1.ด้านการจัดทำเอกสารประกอบยังไม่ถูกต้องให้ครูผู้สอนช่วยปรับให้ถูกต้องด้วยก่อนนำส่งขออนุมัติผลการเรียน
2.การนำเสนองานโครงการของทุกกลุ่มควรแยกเป็นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันให้ชัดเจน เพราะที่สอบผ่านไปแล้วนั้นเป็นการนำเสนองานโครงการที่เป็นงานเดียวกัน คล้าย ๆ กัน เกรงว่าจะไม่สามารถนำไปนับเป็นผลงานโครงการได้ตามเกณฑ์ที่ สมศ.กำหนด

                                                                                      ....ฝ่ายวิชาการ
                                                                                         10 กันยายน 2555
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

กลับไปยังรายบอร์ด