กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เครื่องขูดมะละกอ

นาย ศุภกิจ ปาสา ปวช. 3/3 เลขที่12
นาย กฤษฎา ม่วงเอม ปวช.3/3 เลขที่1
นายภูมริน อุดอิน  ปวช.3/3 เลขที่10


                เครื่องขูดมะละกอ  นี้สามารถขูดมะละกอได้สะดวกสบาย  ปลอดภัย  และรวดเร็ว  โดยใช้ระบบการหมุนรอบตัวของใบมีดขูด  โดยใช้การขับเคลื่อนการหมุนของมอเตอร์  กระแสตรง  24 โวลต์  และมีการควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว  แหล่งพลังงานก็มาจากหม้อแปลง  220 โวลต์ กระแสสลับ แปลงเป็น 24 โวลต์ กระแสตรง ซึ่งไม่สิ้นเปลืองพลังงานมากจนเกินไป  จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้  เครื่องขูดมะละกอนี้เป็นเครื่องทุ่นแรงในการขูดโดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานมาก  ประหยัดเวลา  แรงงานคนในการขูดและ  มีความรวดเร็ว  ความคงทนมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับแรงงานคน  เครื่องขูดมะละกอสร้างขึ้นจากหลักการหมุนรอบตัวเองเป็นวงกลม  โดยใช้มอเตอร์กระแสตรง  เป็นต้นกำลัง  นอกจากนี้ยังมีระบบปรับความเร็วของใบมีดขูด  โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าก่อนที่จะส่งให้กับมอเตอร์  เมื่อมีแรงดันน้อยมอเตอร์ก็จะหมุนช้า  แรงดันมากมอเตอร์ก็จะหมุนเร็ว  และยังมีระบบการปิด¬¬ - เปิดด้วยสวิตช์  และมีสวิตช์ตัดไฟฉุกเฉินเพื่อตัดวงจรการทำงานทั้งหมด  เมื่อเกิดความผิดปกติภายในตัวเครื่อง  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แกผู้ใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้น  เครื่องขูดมะละกอนี้จะช่วยให้ขูดเนื้อมะละกอออกมาเป็นเส้นเพื่อประกอบอาหารสามารถนำไปประกอบอาชีพให้กับประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  และลดเวลาในการขูดผลมะละกอจากแรงงานคนได้เป็นอย่างดี  และมีประโยชน์ในด้านความรวดเร็วในการทำงานแก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก  หรือจะเป็นประโยชน์ให้แกผู้ที่จะนำไปเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ในรูปแบบอื่น  หรือนำไปพัฒนา  ละปรับปรุงดัดแปลง  ในรูปแบบอื่น  ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพต่อไป
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

เจ๋งๆๆ  --------------------------------------------------------------------------------

Galaxy slot
gclub slot
Goldclub slot
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

แจ้งครูผู้สอน และนักศึกษา โครงการนี้ไม่ลงรายละเอียดให้อ่น หรือชื่นชมบ้างเลย  ครูขอดูรายละเอียดเอกสารบ้างได้ไหมลูก ช่วยโพสต์ลงให้อ่านหน่อยเพื่อช่วยกันปรับปรุงให้สมบูรณ์...รองฯฝ่ายวิชาการ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

แจ้งครูผู้สอน และนักศึกษา โครงการนี้ไม่ลงรายละเอียดให้อ่น หรือชื่นชมบ้างเลย  ครูขอดูรายละเอียดเอกสารบ้างได้ไหมลูก ช่วยโพสต์ลงให้อ่านหน่อยเพื่อช่วยกันปรับปรุงให้สมบูรณ์...รองฯฝ่ายวิชาการ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ดีมากๆ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด