กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ชื่อโครงการ จักรยานไฟฟ้า

วิชาโครงการ รหัสวิชา 2102-5001
1.ณติ พุ่มศรี เลขที่ 12 แผนกช่างกลโรงงาน
2.ณัฐวัชต์ อิ่มใจ เลขที่13 แผนกช่างกลโรงงาน
3.รวิภาค อยู่ทิม เลขที่ 17 แผนกช่างกลโรงงาน
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

RE: ชื่อโครงการ จักรยานไฟฟ้า นาย ณัฐวัชต์ อิ่มใจ เลขที่ 13 ช.ก3/1

ชื่อโครงการ จักรยานไฟฟ้า
วิชา โครงการ รหัสวิชา 2102-5001
จัดทำโดย
1.นาย ณติ พุ่มศรี เลขที่ 12 ช.ก3/1
2.นาย ณัฐวัชต์ อิ่มใจ เลขที่ 13 ช.ก3/1
3.นาย รวิภาค อยู่ทิม เลขที่ 17 ช.ก3/1
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด