กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ประกอบการเรียนวิชาโครงการ

ตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ประกอบการเรียนวิชาโครงการ ฝ่ายวิชาการทำลิ้งค์นี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาและใช้เป็นแนวทาง และแนวคิดในการจัดทำโครงการด้วยความสามารถของกลุ่มผู้เรียน   ไม่ควรคัดลอกโดยเด็ดขาด http://www.thaigoodview.com/node/32240
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

กลับไปยังรายบอร์ด