กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เครื่องดูดยุง

สมาชิก
1. นาย  ภานุวัฒน์  ไกรศรี  3/5
2. นาย  มานัส  ยอดถา  3/5
3. นาย  ธวัชชัย  อินแจ้  3/5
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ครูจะติดตามดูความก้าวหน้าของโครงการนี้  ครูขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 1.เป็นโครงการของนักศึกษาแผนก ชฟ ใช่หรือไม่ 2. ครูที่ปรึกษาโครงการชื่ออะไร 3. โครงการนี้ใช้งบประมาณในการจัดทำเท่าไหร่ ? ..... รองฯฝ่ายวิชาการ
***ให้เขียนหลักการและเหตุผล/ภูมิหลัง/แรงบันดาลใจ*** เพิ่มเติมด้วย
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

หลักการทำงานของเครื่องดูดยุง
     ปัจจุบันมีการแพร่ระบาทมากเรื่องของลูกน้ำยุงลายและเป็นปัญหามากต่อมนุษย์เราและยังป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ได้อีก และหลักการทำงานของเครื่องดูดยุง คือ ทำงานด้วยไฟฟ้า 220V  เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องดูดยุง ซึ่งทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับหลอด(blacklight)และวงจรต่างๆในเครื่องดูดยุงและเครื่องดูดยุงสามารถนำไปใช้งานได้ในที่อยู่อาศัย ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น ฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มลี้ยงไก่ เป็นต้น
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด