กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำประปา

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2013-6-17 21:08 โดย auttapon

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำประปา

ชื่อนักศึกษาผู้เสนอโครงการ
           1.นายวีระนันท์   จันทร์ฤทธิ์
           2.นายอรรถพล   สีมาเหล็ก
           3.นายอานนท์   บุตรพระองค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
           1. อ.สุรพงษ์   พิมพ์อาจเอี่ยม
           2. อ.ยุทธนา   กุตนันท์
วัตถุประสงค์ของโครงงานศึกษา
           1.เพื่อนำเอาพลังงานน้ำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ามาใช้เป็นพลังงานทดแทนสามารถ
                   ใช้ภายในบ้านได้
ความสำคัญและที่มาของเรื่องที่จะศึกษา
                       หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าโดยจะอาศัยแรงดันของน้ำที่อยู่ในท่อน้ำไป
             หมุนใบพัดของมอเตอร์กำเนิดกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการหมุนของมอเตอร์เกิดการตัดกันของขด
             ลวดภายในมอเตอร์จึงทำให้เกิดแรงดันกระแสไฟฟ้าขึ้นโดยกระแสไฟฟ้าที่ได้หมุนของมอเตอร์
             ทำให้เกิดได้กระแสไฟฟ้าไปประจุแบตเตอรี่โดยกระแสที่จะมีประมาณ 1-2 Amp
                        การปล่อยน้ำประปาเข้าเครื่องโดยอาศัยแรงดันน้ำไปผลักใบผัดที่คอยดักน้ำออยู่ทำให้ไป
             หมุนแกนของมอเตอร์เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า
                        เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงดันน้ำจากน้ำประปาซึ่ง
              เป็นน้ำที่ถูกส่งลงมาจากถังสูงจึงทำให้น้ำที่อยู่ในท่อมีแรงดันน้ำมากพอที่จำนำมาเป็นตัวผลักดัน
             ทำให้ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กได้ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วย
             พลังงานน้ำขึ้นมาเพื่อใช้พลังงานน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณค่าโดยไม่เกิดผลเสียต่อน้ำ
             ประปาสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการหมุนของเครื่องกำเนิดกรแสไฟฟ้ามาใช้ใน
             บ้านเรือนเป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าที่มาจากโรงไฟฟ้าและยังสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนใน
             ตอนที่มีเหตุการณ์ไปดับเกิดขึ้นเราสามารถใช้พลังงานที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำมาใช้ใน
              เวลาไฟดับได้
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

แจ้งครูผู้สอน และนักศึกษา โครงการนี้ไม่ลงรายละเอียดให้อ่น หรือชื่นชมบ้างเลย  ครูขอดูรายละเอียดเอกสารบ้างได้ไหมลูก ช่วยโพสต์ลงให้อ่านหน่อยเพื่อช่วยกันปรับปรุงให้สมบูรณ์...รองฯฝ่ายวิชาการ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

ขอมูลทีลงมาผมว่าน้อยเกินไปนะคัฟอาจารอ่านเเล้วไม่ข้อยเข้าจัยคัฟเพราะว่าข้อมูลมันน้อยคัฟ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

บอกอุปกรณ์ เเละรูปภาพได้ป่าวคับ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

Hgkgzpsqsmvarumjkv Michael kors Value Spree 15 recertified the center to continue treating Medi-Cal patients Onirllirpvbu

<br>15 recertified the center to continue treating Medi-Cal patients. [url=http://www.michaelkorsshopoutlet.com/2014 michael kors outlet totesmarina c 15_31.html]Michael kors Marina [/url]  [url=http://www.michaelkorsshopoutlet.com/2014 michael kors outlet toteschelsea c 15_22.html]Michael kors Chelsea [/url] An increase in net sales and branded beer shipments of 5% and 6%, respectively, in the fourth quarter attributable to strong sales execution, as well as support from our national partners, wholesalers and retailers. [url=http://www.michaelkorsshopoutlet.com/2014 michael kors outlet shoes c 34.html]Michael kors Shoes [/url] He styled himself a painter then later made himself over many timesas a writer, a photographer who produced both fashion photography and avant-garde Rayographs, a maker of objects, a surrealist, a sculptor, a film-maker, a bon vivant in Hollywood, and a thoroughgoing Parisian.Warner Brothers has bought the rights to many of our beloved cartoons from the eighties and put them in this fun Saturday Morning Collection. [url=http://www.michaelkorsshopoutlet.com/2014 michael kors outlet value spree c 2.html]Michael kors Value Spree[/url] <br><br>1 st full day they caught a bunch of Northern Pike up to 31”Jon in an attempt to catching up to his dad, hookedlanded an enormous 42” Northern Pike.; Nic Hughes was back in action on Tuesday at a Terry Fox Ravens basketball game against Vancouver College.End UsingWould you be disappointed if this redesigned chat just existed in your network's footer, not in a module or full page as it does today?And I wanted to ask each of you: How do you see yourself in the long term?You can fish in the spring fed lake on the property catch and release or enjoy a leisurely paddle boat ride.He died on 17 November 1933 in Atlanta, Georgia, four years after the birth of his grandson, Dr.<br><br>Matt Graziano , Canton, 181-7; 2.Tom Giarratano N 17:57.While there is heated speculation that many of these young people don't buy insurance because they are healthy and don't want to, the evidence suggests that they are actually less likely to be able to afford insurance.~ $ phantomjs test. [url=http://www.michaelkorsshopoutlet.com/2014 michael kors outlet shoulder bags c 24.html]Michael kors Shoulder Bags[/url] Seconds later she told the dispatcher: “You kidding me?Deangelo Berry , Xavier, 1.- four games - 17 minimum individual average 45 max team average - email' A punitive sanction adds so much pain, nothing positive. [url=http://www.michaelkorsshopoutlet.com/2014 michael kors outlet satchels c 19.html]Michael kors Satchels [/url] P-8A Poseidon: Cost 29 million USDIf Romeo had cancer, I don't think he would even write a goodbye letter before he hits the floor.You also may call the county clerk toll-free at 866-694-47.<br><br>LOS ANGELESLos Angeles police have arrested a couple on suspicion of burglarizing the home of Nicolas Cages former girlfrienda case that turned bizarre when the man disappeared for days and left behind his dog and a bloody leash.Kepler's, 11 El Camino Real, Menlo Park.com Follow Real Style Network on Twitter at @realstylenetThe trip was about 21/2 hours long each way, and I then returned to my family in New Jersey." It doesn't contain real maple as that state defines it.RHAM 4:21.For example www.In the Chekovian version of the proverb, you could say the cherry doesn't fall very far from the orchard. [url=http://www.michaelkorsshopoutlet.com/2014 michael kors outlet totes c 15.html]Michael kors Totes[/url] Blues: Nicoll's penchant for blue also encompassed navy, cobalt and petrol<br>  xboter 2014
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด