ผู้อำนวยการ


นายสุวัฒน์ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Facebook FanBox

ข่าวด่วน สอศ.