รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) และ พนักงานขับรถยนต์