นางสาวธัญญ์พิชชา ท้วมทับ

ชุดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ไอซีสำเร็จรูปในงาน Regulators ด้วยไอซีเร็กกูเลเตอร์ หรือไอซีรักษาแรงดัน (IC Regulators)

ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ที่ 3 การตรวจเช็คหาขา และหาสภาพดีหรือเสีย ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ในวงจรด้วยมัลติมิเตอร์แบบอะนาล็อก